Kızılötesi Işık Nedir?

Elektromanyetik Tayf ve Kızılötesi Işık

Kızılötesi ışık nedir? Elektromanyetik tayfta kızılötesi ışığın dalgaboyu aralığı 700nm ila 1000000nm (1mm)’dir. (nm = nanometre = 10-6mm)

Görme olayı, gözün arka bölümünde retina tabakasındaki fotoreseptör hücrelerinin ışık fotonlarını algılayıp sinirsel uyarıya çevirmesidir. İşte bu fotoreseptör hücreleri yalnızca 400 – 700nm dalga boyu aralığındaki ışığa duyarlı olduğundan, insan gözü için “görünen ışık” yalnızca bu aralıktır. Yani 400nm’nin altındaki (morötesi-ultraviyole) ve 700nm’nin üzerindeki (kızılötesi-infrared) dalga boyları fotoreseptör hücrelerini uyaramaz. En yüksek uyarı 600nm dalga boyu civarında olur.

Kızılötesi ışık nedir?

Kızılötesi ışık, 700nm dalga boyundan başlayıp radyo dalgalarına kadar uzanmaktadır. Bu aralıkta 700 – 1500nm arası “yakın kızılötesi”, 1500 – 7000nm “ara kızılötesi”, 7000 – 1000000nm ise “uzak kızılötesi” olarak adlandırılır. Kızılötesi fotoğrafçılıkta bizi ilgilendiren bölge ise yakın kızılötesi aralıktır.

Kızılötesi ışık nedir?

Görülebilen ışık spektrumu.

Tarihçe

Kızılötesi ışık, 19. yüzyılda yaşamış bir gökbilimci olan Wiliam Herschel tarafından keşfedilmiştir. Herschel, üçgen bir prizma kullanarak güneşten gelen ışığın kırılmasını sağlamış, oluşan tayfın tüm renklerine ve kırmızının altına da termometreler yerleştirmiştir. Gözlemlerinde en çok ısınan bölgenin kırmızının altındaki bölgenin olduğunu tespit etmiştir ve keşfettiği ışığa da “Kalorifik Işınlar” ismini vermiştir. Kızılötesi terimi ise 19. yüzyılın sonlarına kadar literatüre girmemiştir.

Güneş Işığı

Güneş ışığı mevcudiyetinde %44 görünür ışık, %48 Kızılötesi, %7 Ultraviyole ışık ihtiva etmektedir. Görüldüğü üzere gündüz açık hava şartlarında hatırı sayılır miktarda kızılötesi ışık vardır ve biz bunu göremeyiz.

Ayrıca bitkiler ısıdan korunmak için üzerlerine düşen kızılötesi ışığı tamamen yansıtırlar. Bu yüzden kızılötesi fotoğraflarda bitkiler beyaz görünürler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kızılötesi fotoğrafçılığın temel prensibi teknik müdahalelerle yakın kızılötesi ışığa duyarlı hale getirilmiş fotoğraf makineleri ile görünmez bir dünyanın görünür ışıkla ifade edilmeye çalışılmasıdır.

Güneşin yaydığı ışığın içeriği

Güneşin yaydığı ışığın içeriği.